ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

นายปรีชา ชูเชิดและคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

ตามโครงการแลกเปลี่ยนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนโพธิสารพิทยากร การเรียนการสอนนาฏศิลป์ งานประดิษฐ์ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น

และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<