พิธีแห่เทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์และวัดจำปา ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาและแห่เทียนพรรษาขึ้น

โดยพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาเรียบร้อยแล้วในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

และพิธีแห่เทียนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

โดยจัดรูปขบวนร่วมแห่เทียนพรรษาไปถวายยังวัดโพธิ์ และวัดจำปา

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<


    

    

    

 

จัดรูปขบวนร่วมแห่เทียนพรรษาไปถวายยังวัดโพธิ์


    

    

    

 

จัดรูปขบวนร่วมแห่เทียนพรรษาไปถวายยังวัดจำปา