โครงการสิ่งประดิษฐ์จากดินไทย พัฒนาสู่วิชาชีพ “ตุ๊กตาอาเซียน”

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

จัดโครงการสิ่งประดิษฐ์จากดินไทย พัฒนาสู่วิชาชีพ “ตุ๊กตาอาเซียน”

เมื่อวันที่ 14 และ 22 กรกฎาคม 2561

โดยมีนางมาลินี เวชตระกูล และนางสุขใจ ศรีฤทธิ์ เป็นวิทยากร

และมีครู บุคลากร นักเรียนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 46 คน

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<