การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ THE HEROES TAEKWONDO INTERNALTIONAL CHAMPIONSHIP 2018

การแข่งขันกีฬาเทควันโด THE HEROES TAEKWONDO INTERNALTIONAL CHAMPIONSHIP 2018
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา
ระหว่าง วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561

ด.ช.สุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง นักเรียนชั้น ม.3/12
ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชาย
5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
และด.ญ.พุทธิมา อิสมัน นักเรียนชั้น ม.2/5
ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง
4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน