กลุ่มสาระฯ ศิลปะ จัดการประกวดวงโฟคล์ซอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการประกวดวงโฟคล์ซอง

o เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 4- 20 ก.ค. 2561
o ส่ง Demo เพื่อคัดเลือก 23-25 ก.ค. 2561 (เพลงอิสระ ช้าหรือเร็วก็ได้ 1 เพลง)
o ประกาศผลวงที่ผ่านเข้ารอบ 31 ก.ค. 2561

โดยจะคัดเลือกประเภทละ 5 วงเพื่อแข่งขัน

รอบชิงชนะเลิศ
o ประกวดรอบชิงชนะเลิศ 8 ส.ค. 2561 เริ่ม เวลา 14.30 – 16.30 น

ประเภทการแข่งขัน
– ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
– ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมายเหตุ …. ในกรณีนักเรียน ม.ต้น รวมวงกับ ม.ปลาย ให้ลงแข่งขันรุ่น ม.ปลาย

รางวัล
o รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท พร้อม เกียรติยศ
o รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 800 บาท พร้อมเกียรติยศ
o รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 600 บาท พร้อมเกียรติยศ
o รางวัลชมเชย 2 รางวัล เกียรติบัตร

รายละเอียดการประกวดเพิ่มเติม:
https://drive.google.com/…/1C82c1eqyKcvfQ24n6el3Nl030…/view…

หรือติดต่อสอบถามรับใบสมัครและส่ง Demo ได้ที่ ครู สุทธิพงษ์ คำยุทา ที่ห้อง 122 (ห้องวงโยธวาทิต)
โทร 097-0877234 Line ID: smartconduc