เรียนการสอนออนไลน์ ในระดับมัธยมศึกษา ไม่เบื่อ-ไม่เครียด ที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

📍รับชมบรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในระดับมัธยมศึกษา ไม่เบื่อ-ไม่เครียด ที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นโรงเรียนต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในรายการ EduGuide 4.0 สรรค์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้