ประกาศหยุดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 6 กันยายน 2564 (ชดเชยวันหยุดจากวันที่ 26 ก.ค. 64)

ประกาศหยุดเรียนออนไลน์ ในวันที่ 6 กันยายน 2564 เนื่องจากคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 เข็มที่ 2 ณ สถานีกลางบางซื่อ

.

ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา