แผนการเรียนเตรียมนิเทศ-มนุษย์ ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและงานโสตทัศนศึกษา นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศ-มนุษย์ ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ศึกษาดูงาน คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ โดยทางทีมคณาจารย์ของคณะฯ ให้การต้อนรับ และจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่ม การเรียนรู้ของครูและนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ เช่น STEM บอร์ดเกม เป็นต้น

Read more text

แสงประทีปส่องฉันทลักษณ์ไทย ครั้งที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสถาบันปัญญ์สุข จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย “แสงประทีปส่องฉันทลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 4 โดยพบกับวิทยากร  ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ (ดร.เพชร เท่-เหนือ-ไทย) ครูเคท (ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย) อ.นพพร เพริศแพร้ว และ ทญ.กิตติลักษณ์ จุลลัทเธียร

Read more text

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย

Read more text

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ “วันรำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวันภาษาไทยแห่งชาติ” เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

Read more text

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “รำลึกวันสุนทรภู่ เชิดชูวันภาษาไทยแห่งชาติ” เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ

Read more text

การแข่งขันโต้วาที ระดับชั้น ม.ต้น และม.ปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

Read more text

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561

นายปรีชา ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เนื่องในงาน “รำลึกวันสุนทรภู่เชิดชูวันภาษาไทยแห่งชาติ”

Read more text

กิจกรรมวันรำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย จัดกิจกรรมงานวันรำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ “วันรำลึกเกียรติคุณสนุทรภู่ เชิดชูกวีแห่งอาเซ๊ยน สานต่อพระราชปณิธาน ร่วมต่อต้านยาเสพติด” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

Read more text