การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 21

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประจำปีการศึกษา 2562

Read more text

ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่ 8 โดยมีฐานกิจกรรม ทั้งหมด 10 ฐาน ได้แก่ ซูโดกุ, จัตุรัสกกล (เรขาคณิต), DaVINCHI ถอดรหัส, ตวงน้ำ, แทนแกรม, Kahoot, อ้อมกอดแห่งรัก, ใบ้คำ, อะไรหนักกว่ากัน

Read more text

ค่ายเติบโตพร้อมวินัย ใจใส่การเงิน

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม ค่ายเติบโตพร้อมวินัย ใจใส่การเงิน โดยผู้อำนวยการปรีชา ชูเชิด เป็นประธานในพิธีเปิด

Read more text