ค่ายเติบโตพร้อมวินัย ใจใส่การเงิน

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม ค่ายเติบโตพร้อมวินัย ใจใส่การเงิน โดยผู้อำนวยการปรีชา ชูเชิด เป็นประธานในพิธีเปิด

Read more text