การรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IEP และ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IEP และ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ ห้องเรียนอเนกประสงค์ ชั้น 1 และ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5)
โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองในการสวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดตรวจวัดอุณหภูมิ
อีกทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<