การแข่งขันแบดมินตันรายการ Bangkok Badminton 2020

เด็กชายไพสิฐ เทียนทอง ม.1/6
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายคู่ รุ่น 13 ปี
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทชายเดี่ยว รุ่น 13 ปี
และ เด็กหญิงหทัยทิพย์ มิจาด ม.1/12
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่น 15 ปี
ในการแข่งขันแบดมินตันรายการ Bangkok Badminton 2020
เมื่อวันที่ 1-5 กันยายน 2563
ณ อาคารกีฬาเวสน์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง