ประกาศทดลองเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ ในสถานการณ์ฯ COVID-19

 

? ประกาศแจ้งกำหนดการ ทดลองเปิดเรียน On-Site (จัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ) ในสถานการณ์ฯ COVID-19
 เปิดเรียนที่โรงเรียน ทุกคน ทุกห้องเรียน ทุกระดับชั้น พร้อมกันวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ตามประกาศทางการดังแนบนี้ https://bit.ly/2PKpSjF
** เนื่องจากทางโรงเรียนต้องเตรียมจัดห้องเรียน สถานที่ ร้านอาหาร ให้พร้อม เพื่อรองรับการเปิดเรียนพร้อมกัน
⚠️ ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ยังเรียนแบบแบ่ง เลขที่-เป็นเลขคี่ เรียนที่โรงเรียน และ เลขที่-เป็นเลขคู่ เรียน Online ที่บ้าน
.
‼️ แอดมินงดตอบคำถามทุกกรณี โปรดศึกษาข้อมูลตามที่ได้แจ้งนี้ หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้ติดต่อสอบถามโดยตรงที่กลุ่มบริหารวิชาการ ในวัน จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. หรือ โทร. 024486130 ต่อ 117 ในวัน-เวลาราชการ