พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ปีการศึกษา 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563
โดย นางสิริกร วัฒนธัญญาการ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธี
ถวายเครื่องสักการะ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่เจ้า ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
และพิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2562
ณ บริเวณสนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<