กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปกติและ IEP ปี 2563

❇️ กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูลล่าสุดวันที่ 9 มีนาคม 2563)
📌 นักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ/IEP
.
ในเขตพื้นที่บริการ รับทั้งหมด 98 คน
ประเภทความสามารถพิเศษกีฬา รับฟุตซอลจำนวน 10 คนคน และกีฬาอื่นๆ รับจำนวน 5 คน
ประเภทนอกพื้นที่บริการ รับจำนวน 227 คน
เงื่อนไขพิเศษ รับจำนวน 65 คน
.
โดยปีนี้ มีการเพิ่มเขตพื้นที่บริการและแขวงดังนี้
#เขตตลิ่งชัน เฉพาะแขวง บางระมาด ฉิมพลี บางพรม คลองชักพระ บางเชือกหนัง
#เขตภาษีเจริญ เฉพาะแขวงบางแวก คลองขวาง บางด้วน
‼️โดยผู้ที่อยู่ในพื้นที่บริการดังกล่าว สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/38MVm0I
.
#กำหนดการ
– เปิดระบบ (เปลี่ยนแปลงวันที่) กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ พร้อมพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 63 เป็นต้นไป ถึง 25 มี.ค. 63 ที่ http://203.114.116.51/psadmission
– นำใบแจ้งชำระเงิน ชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือ จ่ายผ่านระบบแอพพลิเคชัน ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 63 เป็นต้นไป ถึง 25 มี.ค. 63 / หลังชำระเงิน รอ 1-2 วัน เพื่อพิมพ์ใบสมัครเข้าเรียน ที่ http://203.114.116.51/psadmission/login.php ที่จะต้องใช้ในการยื่นพร้อมเอกสารในวันสมัครจริง
– นำใบสมัคร พร้อมเอกสารต่างๆ ยื่นสมัครจริง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ระหว่างวันที่ 21-25 มี.ค. 63 (เฉพาะความสามารถพิเศษ วันที่ 21-22 มี.ค.63 เท่านั้น)
– สอบคัดเลือกปฏิบัติ ความสามารถพิเศษ วันที่ 24 มีนาคม 2563
– ประกาศผลคัดเลือกความสามารถพิเศษ วันที่ 26 มีนาคม 2563 (หากไม่ผ่านการคัดเลือกสามารถใช้สิทธิ์สอบข้อเขียนประเภทในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่ และเงื่อนไขพิเศษ ได้โดยไม่ต้องสมัครใหม่)
– สอบคัดเลือกข้อเขียนวันที่ 28 มี.ค. 63 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น
– ประกาศผลสอบ รายงานตัว 1 เม.ย. 63 (นักเรียนที่เลือกเรียน IEP ต้องสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกันนี้)
– มอบตัว 6 เม.ย. 63
.
.
‼️ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
.
.
☎️หากมีปัญหาข้อสงสัย โทร. 024486130 ต่อ 117 (กลุ่มบริหารวิชาการ)