กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปกติและ IEP ปี 2563

❇️ กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูลล่าสุดวันที่ 9 มีนาคม 2563)
📌 นักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ/IEP
.
ในเขตพื้นที่บริการ รับทั้งหมด 98 คน
ประเภทความสามารถพิเศษกีฬา รับฟุตซอลจำนวน 10 คนคน และกีฬาอื่นๆ รับจำนวน 5 คน
ประเภทนอกพื้นที่บริการ รับจำนวน 227 คน
เงื่อนไขพิเศษ รับจำนวน 65 คน
.
โดยปีนี้ มีการเพิ่มเขตพื้นที่บริการและแขวงดังนี้
#เขตตลิ่งชัน เฉพาะแขวง บางระมาด ฉิมพลี บางพรม คลองชักพระ บางเชือกหนัง
#เขตภาษีเจริญ เฉพาะแขวงบางแวก คลองขวาง บางด้วน
‼️โดยผู้ที่อยู่ในพื้นที่บริการดังกล่าว สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/38MVm0I
.
#กำหนดการ
🏫 แจ้งกำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ปกติ/IEP และ ม.4 ปกติ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
.
โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
==================
#ผู้ที่เคยแจ้งความจำนงไว้แล้ว ให้ดำเนินการพิมพ์ “ใบสมัครเข้าเรียน” ใหม่ดังนี้
1. เข้าระบบด้วย Google Chrome ทั้งคอมพิวเตอร์
และมือถือ ได้ที่ http://203.114.116.51/psadmission/login.php
2. เมื่อเข้าระบบแล้ว เลือก “พิมพ์ใบสมัครเข้าเรียน”
3. ให้นำใบสมัครเข้าเรียน พร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยื่น ณ จุดรับสมัคร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ตามวันและเวลาที่ระบุไว้บนใบสมัครเท่านั้น (ตามตัวอย่าง)
.
#ผู้ที่ยังไม่เคยแจ้งความจำนง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. เข้าระบบด้วย Google Chrome ทั้งคอมพิวเตอร์
และมือถือ ได้ที่ http://203.114.116.51/psadmission
2. เมื่อเข้าระบบแล้ว กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
พิมพ์ใบชำระเงิน เพื่อนำไปชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
หรือ ชำระผ่านธนาคารออนไลน์
3. หลังการชำระเงิน รอ 1 วันทำการ(อย่างน้อย) เพื่อพิมพ์
“ใบสมัครเข้าเรียน”
4. ให้นำใบสมัครเข้าเรียน พร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยื่น ณ จุดรับสมัคร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ตามวันและ
เวลาที่ระบุไว้บนใบสมัครเท่านั้น
.
📌โปรดศึกษา
ประกาศการรับนักเรียน ม.1 ปกติ/IEP ปี 2563 https://bit.ly/2WhGVwe
ประกาศการรับนักเรียน ม.4 ปกติ ปี 2563 https://bit.ly/2zNz6Hi
ขั้นตอนการสมัคร https://bit.ly/2SoMYOO

.
‼️หมายเหตุ กรุณาไปตามวันเวลาที่กำหนดไว้บน “ใบสมัครเข้าเรียน” เท่านั้น เนื่องจากในสถานการณ์ไวรัส COVID-19


.
‼️ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
.
.
☎️หากมีปัญหาข้อสงสัย โทร. 024486130 ต่อ 117 (กลุ่มบริหารวิชาการ)