กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.4 ปกติ ปี 2563

❇️ กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูลล่าสุด วันที่ 9 มีนาคม 2563)
📌 นักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ
.
จบจากโรงเรียนอื่น และ พ.ส. 20 คน
เงื่อนไขพิเศษ 20 คน
.
แผนการเรียนที่เปิดรับปี 2563
เตรียมแพทย์-เภสัช
เตรียมวิศวะ-สถาปัตย์
เตรียมวิทย์-คอม
เตรียมนิเทศ-มนุษย์
เตรียมศิลปกรรม
เตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี
เตรียมนิติ-รัฐศาสตร์
.
** การเลือกแผนการเรียนจะให้เลือกโดยจัดลำดับ 1-3 ที่ต้องการ ในวันที่ยื่นเอกสารการสมัครที่จุดรับสมัคร
.
#กำหนดการ
🏫 แจ้งกำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ปกติ/IEP และ ม.4 ปกติ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
.
โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
==================
#ผู้ที่เคยแจ้งความจำนงไว้แล้ว ให้ดำเนินการพิมพ์ “ใบสมัครเข้าเรียน” ใหม่ดังนี้
1. เข้าระบบด้วย Google Chrome ทั้งคอมพิวเตอร์
และมือถือ ได้ที่ http://203.114.116.51/psadmission/login.php
2. เมื่อเข้าระบบแล้ว เลือก “พิมพ์ใบสมัครเข้าเรียน”
3. ให้นำใบสมัครเข้าเรียน พร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยื่น ณ จุดรับสมัคร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ตามวันและเวลาที่ระบุไว้บนใบสมัครเท่านั้น (ตามตัวอย่าง)
.
#ผู้ที่ยังไม่เคยแจ้งความจำนง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. เข้าระบบด้วย Google Chrome ทั้งคอมพิวเตอร์
และมือถือ ได้ที่ http://203.114.116.51/psadmission
2. เมื่อเข้าระบบแล้ว กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
พิมพ์ใบชำระเงิน เพื่อนำไปชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร
หรือ ชำระผ่านธนาคารออนไลน์
3. หลังการชำระเงิน รอ 1 วันทำการ(อย่างน้อย) เพื่อพิมพ์
“ใบสมัครเข้าเรียน”
4. ให้นำใบสมัครเข้าเรียน พร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยื่น ณ จุดรับสมัคร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ตามวันและ
เวลาที่ระบุไว้บนใบสมัครเท่านั้น
.
📌โปรดศึกษา
ประกาศการรับนักเรียน ม.1 ปกติ/IEP ปี 2563 https://bit.ly/2WhGVwe
ประกาศการรับนักเรียน ม.4 ปกติ ปี 2563 https://bit.ly/2zNz6Hi
ขั้นตอนการสมัคร https://bit.ly/2SoMYOO

.
‼️หมายเหตุ กรุณาไปตามวันเวลาที่กำหนดไว้บน “ใบสมัครเข้าเรียน” เท่านั้น เนื่องจากในสถานการณ์ไวรัส COVID-19


‼️ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
.
.
☎️หากมีปัญหาข้อสงสัย โทร. 024486130 ต่อ 117 (กลุ่มบริหารวิชาการ)