กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.4 ปกติ ปี 2563

❇️ กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูลล่าสุด วันที่ 9 มีนาคม 2563)
📌 นักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ
.
จบจากโรงเรียนอื่น และ พ.ส. 20 คน
เงื่อนไขพิเศษ 20 คน
.
แผนการเรียนที่เปิดรับปี 2563
เตรียมแพทย์-เภสัช
เตรียมวิศวะ-สถาปัตย์
เตรียมวิทย์-คอม
เตรียมนิเทศ-มนุษย์
เตรียมศิลปกรรม
เตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี
เตรียมนิติ-รัฐศาสตร์
.
** การเลือกแผนการเรียนจะให้เลือกโดยจัดลำดับ 1-3 ที่ต้องการ ในวันที่ยื่นเอกสารการสมัครที่จุดรับสมัคร
.
#กำหนดการ
– เปิดระบบ (**เปลี่ยนแปลงวันที่) กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ พร้อมพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 63 เป็นต้นไป ถึง 25 มี.ค. 63 ที่ http://203.114.116.51/psadmission
– นำใบแจ้งชำระเงิน ชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือ จ่ายผ่านระบบแอพพลิเคชัน ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 63 เป็นต้นไป ถึง 25 มี.ค. 63 / หลังชำระเงิน รอ 1-2 วัน เพื่อพิมพ์ใบสมัครเข้าเรียนได้ที่ http://203.114.116.51/psadmission/login.php ที่จะต้องใช้ในการยื่นพร้อมเอกสารในวันสมัครจริง
– นำใบสมัคร พร้อมเอกสารต่างๆ ยื่นสมัครจริง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ระหว่างวันที่ 21-25 มี.ค. 63
– สอบคัดเลือกข้อเขียนวันที่ 29 มี.ค. 63 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น
– ประกาศผลสอบ รายงานตัว 4 เม.ย. 63
– มอบตัว 7 เม.ย. 63
.
.
‼️ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
.
.
☎️หากมีปัญหาข้อสงสัย โทร. 024486130 ต่อ 117 (กลุ่มบริหารวิชาการ)