ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ที่ดินจำนวน 2 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ตามเอกสารดังแนบ

หนังสือประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563