พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไทย-อเมริกา-นิวซีแลนด์

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ร่วมลงพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไทย-อเมริกา-นิวซีแลนด์
กับองค์กรแลกเปลี่ยน PAX ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักวัฒนธรรมและการศึกษา กระทรวงการต่างประเทศ
ให้มีหน้าที่รีบผิดชอบและจัดการโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
มีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<