แจ้งกำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562 (ตรี โท และเอก)

?แจ้งกำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562 (ตรี โท และเอก)
?วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เวลา 07.30-08.20 เคารพธงชาติและ พิธีเปิด
เวลา 08.20 น. เป็นต้นไป ขึ้นห้องสอบ
‼️นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน เสื้อขาว