TYC โครงการ “คลองสวย น้ำใส เยาวชนไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
จัดกิจกรรมโครงการ TOT Young Club (TYC) เด็กไทย ๔.๐ ต้นกล้าประชารัฐ “คลองสวย น้ำใส เยาวชนไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
เพื่อเก็บขยะในคลองลัดมะยมและรณรงค์ลดปริมาณขยะในลำคลองที่ฝังตัวอยู่ในน้ำ
เป็นการปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและรักษาวัฒนธรรมวิถีชุมชุน
เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<