เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

ตัวแทนนักเรียนและครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรม
ในงาน Kagoshima Asian Youth Arts Festival ครั้งที่ 14
ณ เมืองคาโกชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2562
โดยได้นำการแสดงจากประเทศไทยไปเผยแพร่ ตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่
1. การแสดง ณ โรงละคร โขนรามเกียรติ์ ตอน ศึกพรหมาสตร์
2. การแสดง ณ ศูนย์การค้าเทมมงคัง การแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระบำฉิ่ง และศิลปะการต่อสู้แบบไทยกระบี่กระบอง
3. การแสดง ณ โรงเรียนซากาโมโต้ ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา และการแสดง พื้นบ้านภาคกลางรำกลองยาว
และยังได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนประเทศญี่ปุ่น
พร้อมทั้งศึกษาดูงานตามแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ภูเขาไฟซากุระชิมะ ฯลฯ

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<