ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 EP และรายชื่อสำรอง ปีการศึกษา 2562

?ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
1. รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โครงการ English Program (EP)
#รายงานตัววันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. และ #มอบตัว วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 5) ‼️ถ้าไม่มาตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์…. เปิดดูรายชื่อได้ที่ ? https://goo.gl/GbMtYm
2. รายชื่อสำรองนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โครงการ English Program (EP)
#รายงานตัววันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องวิชาการ (อาคาร 1 ชั้น 1) ‼️ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์
สำรอง เปิดดูรายชื่อได้ที่ ? https://goo.gl/dDgDyi
 
▶️#หมายเหตุ ให้ยึดถือข้อมูลตามไฟล์ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นสำคัญ