การบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นสถานที่การจัดการบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
โดยวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน จากหลักสูตร จิตอาสา 904 ในพื้นที่ ก.ท.จากหน่วย ฉ.ก.ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904
“หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”
โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย ทุกพระองค์
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<