สโมสรฟุตซอลกรมทางหลวง มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักฟุตซอลโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

สโมสรฟุตซอลกรมทางหลวง มอบอุปกรณ์กีฬา และรองเท้าฟุตซอล PAN
ให้กับนักฟุตซอลโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เพื่อใช้ในการแข่งขันและส่งเสริมเยาวชนให้เป็นนักกีฬาที่ดีในวันข้างหน้า
ณ Highways Futsal Club – กรมทางหลวง ไฮเวย์ ฟุตซอล คลับ จ.นนทบุรี