การคัดเลือกตัวนักกีฬาเทควันโด พุ่มเซ่ ประเภทคู่ผสม กรุงเทพมหานคร

ด.ช.สุวพิชญ์ สิริสินรุ่งเรือง ม.3/12 และด.ญ.พุทธิมา อิสมัน ม.2/5
เข้าร่วมการคัดเลือกตัวนักกีฬาเทควันโด พุ่มเซ่
กรุงเทพมหานคร ประเภทคู่ผสม
ได้ผ่านเป็นตัวเพื่อเข้าคัดเลือกภาค 1
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561