คลิปย้อนหลัง โครงการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ “TCAS Coach’65 โค้ชให้ติด TCAS65” สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ม.6

📌 คลิปย้อนหลัง โครงการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ม.6 เมื่อวันที่
 27 สิงหาคม 2564 เวลา 15.40-17.40 น.
วิทยากร : นายคมจักร คริมาธัญสร (พี่โดม) และทีมงาน “TCAS Coach’65 โค้ชให้ติด TCAS65”
ผู้ดำเนินงาน : งานแนะแนว
📋 ข้อมูลโดย งานแนะแนว
🎙 ตัดต่อวีดีโอ-จัดทำภาพข่าวและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา