ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 EP ปีการศึกษา 2564

📌 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน English Program ปีการศึกษา 2564
🌎 ดูประกาศรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3fCEcsM
กำหนดสัมภาษณ์วันที่ 6 เม.ย. 64 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 2 อาคาร 4 (ลงทะเบียนตั้งแต่ 8.00 น.)
 โปรดยึดถือข้อมูลตามประกาศฉบับจริงเป็นสำคัญ และ หากไม่ไปตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การคัดเลือกเข้าเรียน
————
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
.
📋 ข้อมูลโดย #กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา