ข้อมูล ขั้นตอน เงื่อนไข และวิธีการสมัคร ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

📌 รับสมัครนักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง #คลิก https://bit.ly/3fGNvYR
.
✅ รายละเอียดและประกาศรับสมัครเปิดดูได้ที่ https://bit.ly/2P6nes1
⏰ #กำหนดการรับสมัคร 1-28 เม.ย.64 รับสมัครออนไลน์ ที่ลิงค์ http://49.229.102.165/admission/ (เปิดระบบตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป)
💾 ขั้นตอนการสมัคร เปิดดูได้ที่ https://bit.ly/3rEBvtb
📥 ตัวอย่างใบรับรองผลการเรียน (กรณีต้องใช้) ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3daHAZ0
————-
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
.
📋 ข้อมูลโดย #กลุ่มบริหารวิชาการ ระบบการรับสมัครและขั้นตอนการสมัครโดย #ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา