ประกาศ ปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3)

🏠 ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3)
✅ ให้นักเรียนเรียนผ่านระบบ P.S.Online Learning ใน Google Classroom ตามตารางเรียน Online โดยครูผู้สอนเป็นผู้เช็คชื่อเข้าเรียน ตั้งแต่วันที่ 4-8 มกราคม 2563
✅ ห้ามนักเรียนไปทำกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
✅ ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครอง สนับสนุนดูแลนักเรียนเข้าเรียน Online ตามตารางเรียนที่กำหนด
‼️ ตารางเรียน Online จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
🌐 กรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศฉบับเต็มให้ครบถ้วน เปิดอ่านได้ที่ http://bit.ly/2Mecl5n
.
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117