แจ้งรายชื่อครูที่ปรึกษา และ คณะสีประจำห้องเรียน ปีการศึกษา2563

 

? แจ้งรายชื่อครูที่ปรึกษา และ คณะสีประจำห้องเรียน ปีการศึกษา2563
 ปรับเปลี่ยนคณะสี จากเดิมคละคณะสีภายในห้องเรียน เป็น “ทั้งห้องคณะสีเดียวกัน” ตามแจ้งในตาราง
 เสื้อคณะสีเปลี่ยนใช้ตามรูปแบบที่มีการจัดประกวด และชนะการโหวตทาง Facebook ของโรงเรียนที่ผ่านมา
‼️ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
? เปิดดูข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3dJMVot