แจ้งตารางเรียนออนไลน์ในระบบ P.S.Online Learning นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

🏫 แจ้งตารางเรียนออนไลน์ในระบบ P.S.Online Learning
📌 นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ทุกเตรียมแผนการเรียน
✅ เรียนในระบบ P.S.Online Learning วัน จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 16.10 น. www.ps.ac.th/learning และเข้าเรียนผ่าน Google Classroom
✅ ทำแบบทดสอบในเกม Defining Game ทุกวันอาทิตย์ (เปิดระบบ อาทิตย์ จนถึง วันเสาร์ของอีกสัปดาห์) ที่ www.ps.ac.th/game
🌏 เปิดดูตารางเรียน ม.4 ห้องเรียน EP ได้ที่ https://bit.ly/30Bebma
🌏 เปิดดูตารางเรียน ม.4 ห้องเรียน IEP ได้ที่ https://bit.ly/3ftyW7D
🌏 เปิดดูตารางเรียน ม.4 ห้องเรียน ปกติ ได้ที่ https://bit.ly/2B70VLr