วันที่ 4 – 7 มกราคม 2565 ให้เรียนออนไลน์ (ONLINE) ที่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันและลดแนวโน้มความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังเทศกาลปีใหม่

แจ้งนักเรียนทุกห้องเรียน ทุกระดับชั้น (ทั้งกลุ่มเลขที่-เลขคี่ และ กลุ่มเลขที่-เลขคู่) ระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2565 ให้เรียนออนไลน์ (ONLINE) ที่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันและลดแนวโน้มความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังเทศกาลปีใหม่ โดยให้นักเรียนเรียนผ่านระบบ Google Classroom /

Read more text

PS.Online Learning

    การลงชื่อเข้าเรียนของนักเรียน ผ่านระบบ P.S.Online Learning ใน Google Classroom ตามตารางเรียน Online ระหว่างวันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 โดยคลิกที่ลิงค์ https://sites.google.com/ps.ac.th/psonline (สามารถเข้าได้ตั้งแต่วันที่

Read more text