พิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและชมรมครูเก่าฯ จัดพิธีทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าการศึกษา ยอดเงินทั้งหมด 1,923,102 บาท ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างโรงอาหารและพัฒนาการศึกษา ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 11

Read more text

การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู และสรรหากรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาในห้องเรียน (Classroom Meeting) รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน แก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน และเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างบ้านกับโรงเรียน ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนที่เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565

Read more text

ขอเชิญร่วมงาน “ทอดผ้าป่าการศึกษา” ประจำปี 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดงาน”ทอดผ้าป่าการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2561   ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561  ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร    

Read more text

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 เมื่อวันที่ 26  กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

พบปะท่านผู้ใหญ่ เพื่อรับโอวาท

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 คณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียนได้เข้าพบ ท่านประธานกรรมการสถานศึกษา ท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครู ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านอดีตประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และท่านอาจารย์ปิติ เพื่อรับโอวาท และมอบนโยบายให้กับเครือข่ายฯ ณ ห้องเกียรติยศ

Read more text

พิธีแห่เทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์และวัดจำปา ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาและแห่เทียนพรรษาขึ้น โดยพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาเรียบร้อยแล้วในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 และพิธีแห่เทียนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยจัดรูปขบวนร่วมแห่เทียนพรรษาไปถวายยังวัดโพธิ์ และวัดจำปา

Read more text

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เวลา 08.00 -11.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

Read more text

วันแม่ @ โพธิสารพิทยากร 2561

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดยได้รับเกียรติจาก นางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ

Read more text