รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

สมาคมของแผ่นดิน ร่วมกับสถานศึกษาในเครือไทยเทค จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่ทำความดี เป็นที่ยอมรับต่อสังคมในด้านต่าง ๆ โดย ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนผู้ให้การส่งเสริม

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นิสิตปริญญาเอก สาขาพุทธบริหารการศึกษา มจร.

นางสิริกร วัฒนธัญญาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ นิสิตปริญญาเอก สาขาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย การบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหาร และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 . ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย :

Read more text

รางวัลองค์กรดีเด่นและบุคคลดีเด่น ประจำปี 2564

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมอบโล่เชิดชูเกียรติองค์กรดีเด่นและบุคคลดีเด่น ประจำปี 2564 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ผ่านการคัดเลือกดังนี้ รางวัล สมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร รางวัลอุปนายกสมาคมฯ ดีเด่น ได้แก่ นายพิทักษ์ วราฤทธิชัย อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร รางวัลกรรมการสมาคมฯ ดีเด่น ได้แก่

Read more text

การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ Legend Taekwondo Championships (Junior) 2022

ด.ญ.ลภัสรดา ดอกขัน นักเรียนชั้น ม.1/5 ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทเคียวรูกิ รุ่นอายุไม่เกิน 13-14 ปี หญิง และรางวัลเหรียญทอง ประเภทเคียวรูกิ ยุวชน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 13-14 ปี รุ่นน้ำหนัก 32-35 กก.

Read more text

การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน U16 Futsal youth league championship 2022 ครั้งที่ 1

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตซอลนักเรียน U16 Futsal youth league championship 2022 ครั้งที่ 1 สนามที่ 13 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ชิงถ้วยเกียรติยศ จาก ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภาไทย หรือโค้ชหรั่ง โดยมีทีมนักกีฬาฟุตซอลทั้ง 14

Read more text

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการ TOYOTA YOUTH SERIES 2022 สนามที่ 2

ด.ช.ไพสิฐ เทียนทอง นักเรียนชั้น ม.3/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน🥈 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ ด.ญ.หทัยทิพย์ มิจาด นักเรียนชั้น ม.3/12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน🥈 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 17

Read more text

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน รายการ PPTV Junior Golf Tour 2022 สนามที่ 3

ด.ญ.อนงค์ลักษณ์ เจนจิวัฒนกุล นักเรียนชั้น G8A ได้รับรางวัลชนะเลิศ(Champion) Class Girl B ในการแข่งขันกีฬากอล์ฟเยาวชน รายการ PPTV Junior Golf Tour 2022 สนามที่ 3 ณ สนามกอล์ฟฟีนิกซ์ โกลด์

Read more text

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 7th Sirimongkol Mahidol Championship 2022

นางสาวพิมพ์นารา คงคาชัย นักเรียนชั้น ม.6/6 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 🥈ท่าผีเสื้อ 50 M เหรียญเงิน 🥈ท่ากบ 50 M เหรียญเงิน 🥈ท่าฟรีสไตล์ 50 M เหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

Read more text

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565

ด.ญ.อนัญญา นภาลัย นักเรียนชั้น ม.3/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ และรางวัลรองชนะเลิศ กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565

Read more text

พิธีมุทิตาคารวะครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมงาน “เกษียณกาล โพธิสาร 65” เพื่อแสดงมุทิตาคารวะและอำลานักเรียน โดยในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่ นายสมคิด เพ็งปรีชา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Read more text