งานเกมและการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (Games and Learning 2020)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียน 4 คน ประกอบด้วย นายวิญญู รังสีเลิศ ม.6/6 นายวรยล ลลวลัย ม.6/6 นายอภิวิชญ์ จันทร์แต้ม ม.6/6 นายประโชติ อักษรนิตย์ ม.6/7 และครูผู้ฝึกสอน

Read more text

การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการแข่งขัน #รอบคัดเลือก ได้เหรียญทองอันดับ ที่ 8 จากผู้เข้ารอบ 11 ทีม (แข่งขัน 63 ทีมทั่วประเทศ)

Read more text

การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

Read more text

ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย (ทัศนศึกษา) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 (2/4 – 2/12) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more text

พิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562 “22 ปีสอบธรรมศึกษา พัฒนาปัญญาตามวิถีพุทธ” โดยมีผู้เข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 442 คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 432 คน ธรรมศึกษาชั้นเอก

Read more text

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประธานมูลนิธิร่มฉัตร มีนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3,495 คนจากโรงเรียนทั้งหมด 1,140 แห่ง โดย รมว.ศธ. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล วันที่ 24

Read more text

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 แข่งขันระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

Read more text

โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียน จำนวน 4 คน ได้แก่ นายวรยล ลลวลัย  นายปรโชต อักษรนิตย์  นายวิญญู รังสีเลิศ  นายอภิวิญช์ จันทร์แต้ม โดยครูผู้สอน จำนวน

Read more text

พิธีเปิดการอบรมธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดกิจกรรมการอบรมธรรมศึกษาตรี โท เอก วิทยากรโดยพระราชวราจารย์ เจ้าสำนักเรียนวัดบวรมงคลราชวรวิหาร ประธานสงฆ์และคณะวิทยากร และนักเรียนที่เข้าอบรมธรรมศึกษาตรี จำนวน 423 คน ธรรมศึกษาโท จำนวน 460 คน และธรรมศึกษาเอก

Read more text

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย โดยแบ่งการประกวดเป็นแต่ละระดับชั้นเรียน ณ ห้องจริยศึกษา อาคาร 1 ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2562

Read more text