เยาวชนคนสร้างสรรค์ YOUTH TALENT

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรมและชุมนุมนาฏศิลป์ไทย เข้าบันทึกภาพการแสดงของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในรายการ เยาวชนคนสร้างสรรค์ (YOUTH TALENT) ทางช่องสถานีวัฒนธรรม (สานสุข สืบวัฒนธรรม นำวิถีใหม่) จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

Read more text

รางวัลชนะเลิศ การประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “60 ปีแกรนด์สปอร์ต”

นายธนวัฒน์ พรมโต นักเรียนชั้น ม.5/7 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “60 ปีแกรนด์สปอร์ต” จากผู้ส่งผลงานประกวดทั้งหมด 2,213 ผลงาน ตัวแทนจากบริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด มอบรางวัลที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

การแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นักเรียนแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรมและชุมนุมดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ จัดการแสดง ณ เวทีการแสดงเพื่อเยาวชน “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน จัดโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยทางโรงเรียนได้นำการแสดงชุด สืบสานพระราชปณิธานแผ่นดินธรรม ที่แสดงผ่านบทเพลงกลองยาวเฉลิมพระเกียรติ และบทเพลงราชาทรงพระเจริญ

Read more text

แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม(ทัศนศิลป์) ศึกษาดูงาน วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยครูปัทพงษ์ ถนอมรัตน์และครูภูเบศ กระแสโสม นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม สาขาทัศนศิลป์ ศึกษาดูงาน วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยเยี่ยมชมการเรียนการสอน 3 ภาควิชาดังนี้ 1. ภาควิชาวิจิตรศิลป์ 2. ภาควิชาศิลปะประจำชาติ 3. ภาควิชาออกแบบ เพื่อสร้างความพร้อมเตรียมเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทางด้านศิลปะ

Read more text

แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม สาขาศิลปะการแสดง ศึกษาดูงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำโดยคุณครูมนัญญา มาบางยาง คุณครูชลดา โกสวัสดิ์ และคุณครูชนิสรา ศรีพุ่ม นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม สาขาศิลปะการแสดง ศึกษาดูงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเยี่ยมชมการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 2.

Read more text

แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม สาขาดนตรี ศึกษาดูงานวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านดนตรีที่วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้นและคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมคณะดิจิทัลอาร์ต, วิทยาลัยการออกแบบ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีคุณครูสุทธิพงษ์ คำยุทา ครูขจร ปรีดากุล ครูผู้จัดโครงการ นายปัญญาพันธ์ พวงโมรา นายวสันต์

Read more text

การประชุมโครงการค่ายฝึกทักษะด้านดนตรี เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อรับฟังรายละเอียด ในโครงการค่ายฝึกทักษะด้านดนตรี เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน โดยมีนักเรียนวงโยธวาทิต วงสตริง วงเครื่องสาย และวงออร์เคสตร้าเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม และ

Read more text

วงโพธิสารซิมโฟนีออร์เคสตร้าเข้าร่วมบรรเลงในงาน “เกียรติยศแห่งความดี ศักดิ์ศรีชาว สพฐ.”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับมอบหมายให้นำวงโพธิสารซิมโฟนีออร์เคสตร้าเข้าร่วมบรรเลงในงาน “เกียรติยศแห่งความดี ศักดิ์ศรีชาว สพฐ.” โดยมีนักเรียนเข้าร่วมบรรเลงจำนวน 42 คน ครูผู้ควบคุมวง ได้แก่ นายสุทธิพงษ์ คำยุทา และนายขจร ปรีดากุล ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน นายวสันต์ เกตุสุทธิ และนายปัญญาพันธ์ พวงโมรา กำกับดูแลนักเรียนโดย

Read more text

การแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล Potisarn Music Award ครั้งที่ 18

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล Potisarn Music Award ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวทีหน้าเสาธง สนามหลวงพิลาศวรรณสาร

Read more text

การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

วงโยธวาทิต โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ประเภท Street Parade Division 1 (ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัด จำนวนผู้แสดง แต่ต้องมากกว่า 40 คนขึ้นไป) ผลการแข่งขัน ได้ลำดับที่

Read more text