ค่ายปั้นหมอ แผนการเรียนเตรียมแพทย์-เภสัช ระดับชั้นม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ ปั้นหมอ อะคาเดมี่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสู่คณะแพทยศาสตร์ระดับประเทศ ค่ายปั้นหมอ ของนักเรียนแผนการเรียนเตรียมแพทย์-เภสัช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยมีกิจกรรมเปิดบ้านปั้นหมอ การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนถึงสนามสอบจริง เรียนรู้วิชาความถนัดแพทย์ กิจกรรม Anatomy lab

Read more text

การแข่งขันรายการหุ่นยนต์ พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1

ตัวแทนนักเรียนในห้องเรียนวิทย์-เทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมการแข่งขันรายการหุ่นยนต์ พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 THAILAND ROBOT-ROBOTIC OLYMPIAD 2020 ณ โรงเรียนหนองบัว จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน

Read more text

แผนการเรียนเตรียมเเพทย์-เภสัช ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมแพทย์-เภสัช ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ศึกษาดูงาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม ตามโครงการแผนการเรียนเลือกอาชีพอย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

Read more text

ห้องเรียนวิทย์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.1 ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) นำนักเรียนห้องเรียนวิทย์-เทคโนโลยี(หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.1 ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

Read more text

ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้ารการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และบูรณาการ : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์(ทัศนศึกษา) ของระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (3/4 – 3/12) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี

Read more text

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการวิชาการ การแข่งขันสวนถาด การแข่งขัน Science Show การจัดป้ายนิเทศ คอสเพลย์นักวิทยาศาสตร์และการแข่งขันวาดภาพ (ภาวะโลกร้อน) เมื่อวันที่ 20 – 21 สิงหาคม ณ

Read more text

เครือข่ายสายใยวิทย์ เปิดประตู สู่รั้วมัธยม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม เครือข่ายสายใยวิทย์ เปิดประตู สู่รั้วมัธยม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Read more text

ค่ายเครือข่ายสายใยวิทย์ ปี 60 ครั้งที่ 15

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายสายใยวิทย์ ปี 60 ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560

Read more text