กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ “วันรำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวันภาษาไทยแห่งชาติ” เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

Read more text

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “รำลึกวันสุนทรภู่ เชิดชูวันภาษาไทยแห่งชาติ” เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ

Read more text

การแข่งขันโต้วาที ระดับชั้น ม.ต้น และม.ปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

Read more text

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561

นายปรีชา ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เนื่องในงาน “รำลึกวันสุนทรภู่เชิดชูวันภาษาไทยแห่งชาติ”

Read more text

กิจกรรมวันรำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย จัดกิจกรรมงานวันรำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ “วันรำลึกเกียรติคุณสนุทรภู่ เชิดชูกวีแห่งอาเซ๊ยน สานต่อพระราชปณิธาน ร่วมต่อต้านยาเสพติด” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

Read more text