รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอการแข่งทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) รูปแบบ New Normal

นักเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมการแข่งทักษะภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) รูปแบบ New Normal ของ สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จัดโดยศูนย์​เครือข่ายพัฒนาการเรียน​การสอนภาษาฝรั่งเศส​ โรงเรียน​มัธยม​วัดนายโรง​ ผลการแข่งขัน 1. รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอรีวิว “ของดีประจำจังหวัด” ได้แก่

Read more text

ขอแสดงความยินดีกับครูสถาพร เผือกมุ่ย ได้รับรางวัล ปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับครูสถาพร เผือกมุ่ย ได้รับรางวัล ปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร

Read more text

ขอแสดงความยินดีกับครูประธาน มากะเต ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับครูประธาน มากะเต ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ.2564

Read more text

โครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนต้นทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศใน “โครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติและครูไทยที่มีวิธีการสอนเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษา” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แก่โรงเรียนปลายทางซึ่งเป็นโรงเรียนดีสี่มุมเมืองทั่วประเทศ ระยะเวลา 1 ภาคเรียน เริ่มตั้งแต่วันที่ 3​ มิถุนายน​ 2564 – 10​ ตุลาคม​ 2564 โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน

Read more text

ค่ายพัฒนาทักษะและศักยภาพ แผนการเรียนเตรียมนิเทศ-มนุษย์ ระดับชั้น ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและงานโสตฯ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ เดินทางไปเข้าค่ายพัฒนาทักษะและศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมตามแผนการเรียนที่ตนเองถนัดและสนใจ โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งการศึกษาดูงาน สัมผัสประสบการณ์จริง ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทักษะภาษาและการสื่อสารเพื่อวิชาชีพในศตวรรษที่ 21” จากวิทยากรผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการศึกษาดูงานและเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ “สวนผักปากช่อง” เมื่อวันที่

Read more text

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส(la fête annuelle 2020) ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ในงาน “A SUIC, le​ français, c’est​ amusant” โดยมีผู้เข้าแข่งขัน 31 โรงเรียน  ผลการแข่งขัน  นางสาวพลอยพรรณ นามไพโรจน์ นักเรียนชั้น ม.6/5 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส

Read more text

แผนการเรียนเตรียมนิเทศ-มนุษย์ ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและงานโสตทัศนศึกษา นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศ-มนุษย์ ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ศึกษาดูงาน คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ โดยทางทีมคณาจารย์ของคณะฯ ให้การต้อนรับ และจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่ม การเรียนรู้ของครูและนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ เช่น STEM บอร์ดเกม เป็นต้น

Read more text

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ?

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น ??) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น​ ? โรงเรียนโพธิสารพิทยากร​ ปีการศึกษา​ 2562 ​ได้รับการสนับสนุนจากทีมวิทยากรคุณภาพจากคณาจารย์​ และนักศึกษาจากภาควิชาภาษา​ญี่ปุ่น​ คณะ​ศิลปศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​รังสิต​ – ช่วงเช้า​ แบ่งกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม ??กิจกรรมที่​ 1​ การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม​

Read more text

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส??) จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โดยได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาภาษา​ฝรั่งเศส​ คณะ​ศิลปศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​รังสิต

Read more text

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส เขตกรุงเทพมหานครและภาคกลางในงานกิจกรรมประจำปี 2562 (La Fête Anuelle 2019)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส​  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษา​ฝรั่งเศส​ เขตกรุงเทพมหานครและ​ภาคกลางในงานกิจกรรมประจำปี​ 2562​ (La​ Fête​ Anuelle​ 2019) ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส​ คณะอักษร​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยศิลปากร​ วิทยาเขต​พระราชวัง​สนาม​จันทร์ โดยส่งเข้าร่วมการแข่งขัน​ 4​ รายการ​ และได้รับรางวัลทั้ง​ 4​

Read more text