ค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ “Dreams Camp : เธอและฉัน สร้างฝันไปด้วยกัน”

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ “Dreams Camp : เธอและฉัน สร้างฝันไปด้วยกัน” โดยนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติเป็นประธานเปิด เปิดค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ จากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ “Dreams Camp :

Read more text

กิจกรรมวันชาติของฝรั่งเศส (La Fête Nationale)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) จัดกิจกรรมวันชาติของฝรั่งเศส (La Fête Nationale) ตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส การเดินแฟชันโชว์ชุดแต่งกายประจำชาติฝรั่งเศส (Le defile de mode de costume traditionnel) และการตอบปัญหาชิงรางวัลผ่านทางออนไลน์ Kahoot!

Read more text

กิจกรรมวันทานาบาตะ「七夕」ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) จัดกิจกรรมวันทานาบาตะ「七夕」ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น การเล่าความเป็นมาของวันทานาบาตะและการตอบปัญหาเกี่ยวกับเทศกาลทานาบาตะ ชิงรางวัลผ่านทางออนไลน์ Quizizz ณ บริเวณหน้าเสาธง สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 .

Read more text

ค่ายยอดมนุษย์ ครั้งที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดค่ายยอดมนุษย์ ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียมมนุษย์-ครุศาสตร์ โดย นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธี กิจกรรม ค่ายยอดมนุษย์ เปิดโลกโกอินเตอร์ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนรู้จักโลกวัฒนธรรมที่หลากหลาย

Read more text

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส งานมหกรรมภาษาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (Silapasat Language Festival 2021)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 รายการ ในงานมหกรรมภาษาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (Silapasat Language Festival 2021) ผลการแข่งขันได้รับรางวัลทั้ง 3 รายการ ได้แก่ 1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส (Concours de chanson)

Read more text

กิจกรรมค่าย ENGLISH INTEGRATED LEADERSHIP CAMP สำหรับนักเรียนโครงการ International Program Grade 8 ปีการศึกษา 2565

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย ENGLISH INTEGRATED LEADERSHIP CAMP สำหรับนักเรียนโครงการ International Program Grade 8 ปีการศึกษา 2565 เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ฝึกกระบวนการคิดแบบ innovative thinking และกิจกรรมต่าง

Read more text

การสอบสัมภาษณ์และเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ(Essay) ชั้น ม. 4 หลักสูตร EP/IEP

การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ(Essay) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) และห้องเรียน Intensive English Program โดยเน้นการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเข้มข้น ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม

Read more text

แผนการเรียน International Program ได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันศิลปะการเต้นนานาชาติ

ด.ญ.รัมภา ยิ่งสกุล (น้องใบพลู) นักเรียนห้อง G7A แผนการเรียน International Program ได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันศิลปะการเต้นนานาชาติ ประเภททีมกลุ่มใหญ่ ฮิปฮอป ในการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 8th CSTD

Read more text

นักเรียนภาษาฝรั่งเศส เข้ารอบชิงชนะเลิศคลิปวิดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ

การประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส (concours de clip video pour promouvoir la langue française) ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ จัดทำโดยนักเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ . ข้อมูลโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดทำโดย นักเรียนแผนการเรียนมนุษย์ศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โดย

Read more text

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “La fiesta española” ในการแข่งขันทักษะภาษาสเปนระดับชาติ

  นางสาวชลิดา โกสุมมาลัย ม.6/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “La fiesta española” ในการแข่งขันทักษะภาษาสเปนระดับชาติ งานวันรวมพลคนรักภาษาสเปน “Día del Español” ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาสเปน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย ได้รับเกียรติบัตร เงินรางวัล และของรางวัลจากสถานเอกอัครราชทูตสเปน

Read more text