ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ

นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมด้วยนางศรสวรรค์ แนบเนื้อ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย คณบดีหลักสูตรไทย วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี

Read more text

ค่ายพัฒนาทักษะทางธุรกิจสำหรับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Read more text

กิจกรรมค่ายออนไลน์ “BUSINESS MARKETING For Gen-Z” สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 – ม.5 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ

โครงการกิจกรรมค่ายออนไลน์ “BUSINESS MARKETING For Gen-Z” สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 – ม.5 แผนการเรียนเตรียม บริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กำหนดการกิจกรรม วันที่ 20-22 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา

Read more text

ค่ายแผนการเรียนเตรียมธุรกิจ-บัญชี ระดับชั้น ม.4

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กำหนดจัดการเข้าค่ายแผนการเรียนเตรียมธุรกิจ-บัญชี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการแผนการเรียนเลือกอาชีพอย่างมีคุณภาพ โดยเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา ศึกษาประวัติศาสตร์วัดมหาธาตุ วัดไชยวัฒนาราม ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนขนมไทยป้ามะลิ และศึกษาด้านการตลาดแหล่งสินค้า OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมพบวิทยากรด้านการตลาดและผู้ประกอบการ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม

Read more text

แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี ศึกษาดูงานโรงงานสุรีย์-พร้าวหอม จังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ “โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ” ณ โรงงานสุรีย์-พร้าวหอม (สาขานาโคก) จังหวัดสมุทรสาคร ในเครือของ บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด โดย คุณนิษา จาง

Read more text

ศึกษาดูงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (System Integrator : SI)

กิจกรรมชุมนุมเทคโนโลยีก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล (หุ่นยนต์และช่างภาพ) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (System Integrator : SI) ของบริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ที่มีความชำนาญด้านหุ่นยนต์และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

Read more text

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (5/4 – 5 , 5/7 – 10) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารแบบสากลที่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 –

Read more text

โครงการศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนเทคโนโลยี และนักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในห้องสตูดิโอ รายการโต๊ะข่าวบันเทิง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ บริษัท BEC TERO RADIO คลื่น HITZ 95.5 พร้อมให้นักเรียนพูดคุยและสัมภาษณ์

Read more text

การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League (FLL) 2019/2020

กิจกรรมชุมนุมเทคโนโลยีก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League (FLL) 2019/2020 ในหัวข้อการแข่งขัน “CITY SHAPER” ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Robot Design Award : Strategy &

Read more text

สำนักงานสรรพกรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้แก่ผู้ประกอบกิจการ

งานโภชนาการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สรรพากรเข้ามาสำรวจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้แก่ผู้ประกอบกิจการ ร้านค้าในโรงเรียน โดยผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วแต่กรณี ณ ห้องขันติธรรมาภิรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

Read more text