📌 จำหน่ายเสื้อวิ่งการกุศล P.S. Walk and Run To The Future 66 ปี โพธิสารฯ เดิน-วิ่ง เพื่ออนาคตกำหนดได้

จำหน่ายเสื้อวิ่งการกุศล P.S. Walk and Run To The Future 66 ปี โพธิสารฯ เดิน-วิ่ง เพื่ออนาคตกำหนดได้ กำหนดการจัดงานวันที่ 6 พ.ย. 2565  สำหรับผู้สมัครวิ่งที่ต้องการซื้อเพิ่ม นอกเหนือจากที่ได้รับจากการสมัคร หรือ ผู้ที่ต้องการซื้อเป็นของที่ระลึก

Read more text

📌 P.S. Walk and Run To The Future 66 ปี “โพธิสารฯ เดิน-วิ่ง เพื่ออนาคตกำหนดได้”

P.S. Walk and Run To The Future 66 ปี โพธิสารฯ เดิน-วิ่ง เพื่ออนาคตกำหนดได้ กำหนดการจัดงานวันที่ 6 พ.ย. 2565  จัดกิจกรรมโดย เครือข่ายผู้ปกครอง, สมาคมผู้ปกครองและครู, สมาคมศิษย์เก่า,

Read more text

📌 แจ้งกำหนดการ พิธีมุฑิตาคารวะ “เกษียณกาล โพธิสาร 65” แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565

แจ้งกำหนดการ พิธีมุฑิตาคารวะ “เกษียณกาล โพธิสาร 65” แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 07.20 – 09.10 น. ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

📌 แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (Onsite)

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (Onsite) นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 (ทุกห้องเรียน) และ นักเรียน INTER G7,G8 สอบวันที่ 12 และ 14 ก.ย. 65 นักเรียนชั้น ม.4-ม.6 (ทุกห้องเรียน) สอบวันที่

Read more text

📌 โครงการ “P.S. PREP. COURSE season2 – เตรียมน้องประถมสู่ถนน..โพธิสาร”

เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.5-ป.6 ทั่วประเทศ ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในโครงการ “P.S. PREP. COURSE season2 – เตรียมน้องประถมสู่ถนน..โพธิสาร” ช่วงที่ 3 เดือนกันยายน เรียนวิชา “วิทย์ คณิต อังกฤษ ภาษาไทย

Read more text

📌 ขอแสดงความยินดีกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากรได้รับรางวัล องค์กรดีเด่นและบุคคลดีเด่น ประจำปี 2564

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ขอแสดงความยินดี กับ สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร , นายพิทักษ์ วราฤทธิชัย , นายศิวาวุฒิ รัตนะ และ นายเอกทรงลาภ ปภพชัยสิน ในโอกาสได้รับรางวัล องค์กรดีเด่น และบุคคลดีเด่น ประจำปี 2564 โดยสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

Read more text

📌 ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565

ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 เปิดดูได้ที่ลิงค์ http://171.102.62.69/transcripts . หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลคะแนนให้ติดต่อที่ครูผู้สอนโดยตรง . ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 024486931 . ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารวิชาการ จัดทำระบบตรวจสอบผลการเรียนโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย

Read more text

📌 แจ้งกำหนดการ “ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2565” ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

แจ้งกำหนดการ “ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2565” ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.20 – 15.30 น. ตามตารางกำหนดการเปิดดูได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3JQPVB1 สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Read more text

📌 เชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

 เชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 ส.ค. 2565 ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล เมื่อได้คะแนน 80% (หากไม่พบอีเมลในกล่องเข้า โปรดตรวจสอบที่จดหมายขยะค่ะ)  ลิงค์สำหรับเข้าร่วมตอบคำถาม

Read more text

📌 เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชิงรางวัล “แข่งขัน E-SPORTS GAME” สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565

 เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชิงรางวัล “แข่งขัน E-SPORTS GAME” สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565  การแข่งขัน ROV รับสมัคร 32 ทีม ทีมละ 5 คน เปิดลงทะเบียน วันที่ 9 ส.ค. 2565

Read more text