ประกาศฯ เรื่องการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากร ในสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 6) ระหว่างวันที่ 17-31 ส.ค. 64

📌ประกาศฯ เรื่องการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากร ในสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 6)
ระหว่างวันที่ 17 ส.ค. – 31 ส.ค. 64
✅ อ้างอิงราชกิจจานุเบกษาข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)ฯ
🌎 เปิดดูประกาศโรงเรียนฯ (ฉบับที่ 6) ฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3mnqiyf
🖥 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จึงประกาศการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online ไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงให้ทราบต่อไป
🌏 เปิดดูตารางเรียนทุกระดับชั้นได้ที่ https://bit.ly/3zeArkv
.
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามอื่น ๆ ได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 / กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 118 (ในวันเวลาราชการ) หรือที่ไลน์ส่วนกลาง Line id : @tcr2679o หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/znKgDLg
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา