การประชุมผู้ปกครองนักเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และคณะผู้บริหาร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน แบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. โดยทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดการระบบการประชุม ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom Meeting
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
🖥 ดูแลระบบการประชุมโดย งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
🎙 ถ่ายภาพ ทำข่าว ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<