ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี (ค่าอุปกรณ์และค่าเครื่องแบบนักเรียน) นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📌 แจ้งขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี (ค่าอุปกรณ์และค่าเครื่องแบบนักเรียน) นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
✅ เข้าระบบได้ที่ http://49.229.102.165/free15 หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดในภาพ และดำเนินการตามขั้นตอน ภายในวันที่ 14-19 ก.ค. 64 (วันสุดท้าย 19 ก.ค. 64 ก่อนเวลา 16.30 น.)
‼ หากไม่สามารถกรอกผ่านระบบได้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/36zJXSj แล้วส่งผ่านคุณครูที่ปรึกษา
.
📮 มีปัญหาเกี่ยวกับระบบแจ้งได้ที่ งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ Line id : @702tjwew
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
🖥 พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา