การชำระเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📌 แจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ** (ปรับปรุงแจ้งรายละเอียดส่วนลด)
✅ นักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
⏰ กำหนดเวลาชำระ ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564
🏢 ช่องการชำระ สามารถชำระผ่าน Mobile Banking (ตรวจสอบธนาคารที่รองรับตามระบบ iOS หรือ Android) หรือ ผ่านเคาท์เตอร์เฉพาะธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเท่านั้น
‼ ขั้นตอนวิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา https://bit.ly/3e8NDyI
.
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามอื่น ๆ ได้ที่ กลุ่มบริหารงบประมาณโทร.024486130 ต่อ 523 (ในวันเวลาราชการ)
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา