ประกาศฯ เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 3)

ประกาศฯ เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 3)

🌎 เปิดดูประกาศโรงเรียนได้ที่
https://bit.ly/3dA6v9r
✅ อ้างอิงประกาศของ ศบค. วันที่ 26 มิ.ย. 64 ให้พื้นที่ควบคุมและเข้มงวด 10 จังหวัด ไม่อนุญาตให้จัดการเรียนการสอน Onisite นั้น
🖥 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จึงจะประกาศการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online ต่อไปตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 64 ไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงให้ทราบต่อไป
‼ โปรดศึกษารายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม เนื่องด้วยมีข้อปฏิบัติในการเรียน / การจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 ออนไลน์ / ปฏิทินเวลาเรียน
🌏 เปิดดูตารางเรียนทุกระดับชั้นได้ที่ https://bit.ly/3zeArkv
.
📨 สอบถามข้อมูลการเรียน Online โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Line ID : @704tjwew หรือ แอดไลน์คลิก https://lin.ee/Y2TiA7e (ลิงค์คลิกได้บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเท่านั้น)
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามอื่น ๆ ได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา