เชิญชวน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วม “โครงการอบรมเพื่อเตรียมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR”

📌 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellennce Center : HCEC) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เชิญชวน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเตรียมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR โดยวิทยากรจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
.
🖥 ลงทะเบียนฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 2 กรกฏาคม 2564 ได้ที่ https://bit.ly/3jskgKV
📚 สอบ Pre-Test วันที่ 3 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.30 – 10.00 น.
✅ อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 13.60 น. (Link สำหรับเข้าอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
.
📋 ข้อมูลโดย ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellennce Center : HCEC) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา