คณะครูและบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ประกอบการร้านค้า
เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ
โดยได้รับความอนุเคราะห์และประสานงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<