ประกาศหยุดการเรียนการสอน Online ทุกระดับชั้น ในวันที่ 14 มิ.ย.64 เป็นเวลา 1 วัน

📌 ประกาศหยุดการเรียนการสอน Online ทุกระดับชั้น และงดให้บริการแก่ผู้ไปติดต่อราชการ ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
✅ ในวันที่ 14 มิ.ย.64 เป็นเวลา 1 วัน
🏨 เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ตามประกาศฉบับเต็มที่ลิงค์ https://bit.ly/3zpWg0A
👩‍🏫 จะเปิดการเรียนการสอน Online และให้บริการฯ อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป
.
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามอื่น ๆ ได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา