กำหนดการปฐมนิเทศออนไลน์ “POTISARN DAY ORIENTATION”

📌 แจ้งกำหนดการ การปฐมนิเทศออนไลน์ ครั้งแรก ‼ ของโพธิสารฯ “POTISARN DAY ORIENTATION”
🔅 “เด็กใหม่ “นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
⏰ วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564
✅ เวลา 10.00 น. เริ่ม Live ปฐมนิเทศ ออนไลน์ ผ่าน Facebook : potisarnschool และ Youtube : potisarnschool
✅ เวลา 11.00 น. พบคุณครูที่ปรึกษาผ่านระบบ Google Meet
‼️ แล้วพบกับ..กิจกรรมมากมาย
.
🎬 บริหารงานโดย งานกิจกรรมนักเรียน/กลุ่มบริหารงานบุคคล
🎥 ออกแบบ/ถ่ายทำ/และดำเนินงานโดย งานโสตทัศนศึกษา